• Nauczycielki prowadzące grupę:

     mgr Marta Bernaś

     mgr Patrycja Lesiak-Siemińska

      

     Kręgi tematyczne w listopadzie:

     1. Każdy ma swój dom

     2. Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole

     3. Kiedy babcia była mała

     4.Czy to prawda, czy to bajka?

      

     Czy to prawda, czy to bajka?:

     Cele ogólne

     Obszar fizyczny

     • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w ty, naśladowczych i rytmicznych

     • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

     Obszar emocjonalny

     • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji

     • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy

     Obszar społeczny

     • wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie

     • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

     Obszar poznawczy

     • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

     • rozwijanie wyobraźni i myślenia

     • kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości

     • doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci

     • rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi

     • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej