• Tekstowa podstrona

   •   Bank Spółdzielczy 85 8435 0004 0000 0019 3832 0001

  • RADA RODZICÓW

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

   IM. KS. KAROLA PALICY W TYCHACH

   W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    

    

   Przewodnicząca: Agnieszka Niedziela-Mielniczek 

   Z-ca Przewodniczącej: Monika Domagała 

   Sekretarz: Anna Pakuła-Duka

   Członkowie:

   Monika Domagała (I A)

   Małgorzata Broniszewska (I B)

   Iweta Śmietana (II A)

   Joanna Bąbka (II B)

   Małgorzata Milian-Lewicka (IIIA)

   Grzegorz Bąk (III B)

   Bartłomiej Oskędra (IV A)

   Paweł Gralak (IV B)

   Iwona Lis (V A)

   Joanna Ryń (V B)

   Anna Pakuła  - Duka (VI A)

   Dorota Gembała (VI B)

   Agnieszka Niedziela- Mielniczek  (VII A)

   Monika Romanowicz (VIII A)

   Dominika Szczygieł (VIII B)

   Joanna Ryń (VIII C)

   Komisja Rewizyjna:

   Magdalena Pyrlik