• GRATULUJEMY:

     MICHAŁOWI KORNAKOWI

     Z GRUPY " ORLIKI"

     ORAZ PANI
     MONICE BACZULIS

     III MIEJSCA

     ZDOBYTEGO W IX REGIONALNYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
     " BERY I BOJKI ŚLĄSKIE"


     GRATULUJEMY:

     PAWŁOWI LASOKOWI

     Z GRUPY " SZCZYGLIKI"

     ORAZ PANIOM
     SABINIE MICHAŁEK I MAŁGORZACIE JELONEK - DUBANIOWSKIEJ

     WYRÓŻNIENIA

     ZDOBYTEGO W IX REGIONALNYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
     " BERY I BOJKI ŚLĄSKIE"     GRATULUJEMY:

     ZESPOŁOWI " SZCZYGLIKI"

     ORAZ PANIOM
     SABINIE MICHAŁEK I MAŁGORZACIE JELONEK - DUBANIOWSKIEJ

     WYRÓŻNIENIA

     ZDOBYTEGO W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ 
     " NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY"

           GRATULUJEMY:

     HELENIE PIASECKIEJ

     Z GRUPY " SZCZYGLIKI"

     ORAZ PANIOM
     SABINIE MICHAŁEK I MAŁGORZACIE JELONEK - DUBANIOWSKIEJ

     NAGRODY

     ZDOBYTEJ W KONKURSIE PLASTYCZNYM " CUDAKI, POTWORKI I INNE JESIENNE STWORKI"

           GRATULUJEMY:

     WIKTORII CZARNECKIEJ
     I
     ALEKSANDRZE JANUSZ

     Z GRUPY " ORLIKI"

     ORAZ PANI 
     MONICE BACZULIS

     WYRÓŻNIENIA

     ZDOBYTEGO W  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
     „ ZWIERZĘ TO NIE RZECZ” 

     .