• 31.01.1833 r. - 04.02.1898 r.
    • Patron szkoły

     Patron szkoły

     Ks. Karol Palica urodził się 31.01.1833 r. w Raciborzu. W 1854 roku zdał maturę i rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu, gdzie 30.06.1857 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Ostrogu koło Raciborza. Do Tychów przybył 21.07.1869 roku, gdzie pracował do śmierci. Oprócz pracy duszpasterskiej prowadził działalność społeczno - oświatową i narodową. Po wprowadzeniu w 1872 roku zarządzenia władz pruskich o usunięciu ze szkół języka polskiego, podczas mszy niedzielnych zachęcał do uczenia dzieci czytania i pisania w języku polskim. Rozdawał modlitewniki i elementarze polskie, kupował pomoce szkolne. Często przebywał w rodzinach śląskich, w których krzewił patriotyzm i szerzył oświatę. Wspierał biednych, sieroty i dzieci. Nióśł pomoc i nadzieję. Pozostawił pieniądze na zakup parceli pod budowę szkoły w Czułowie. Zmarł 04.02.1898 roku w Tychach.

   • 1903 rok
    • Budowa Szkoły

     Budowa Szkoły

     Historia szkoły przedstawia się w krótkim zarysie następująco: Do kwietnia 1904r dzieci z Czułowa uczęszczały do szkoły powszechnej w Tychach. W 1903 roku wybudowano w Czułowie szkołę. Grunt pod budowę ofiarował ks. Palica z Tych. Pierwsza nauka odbyła się dnia 18.04.1904r. , szkoła była wyznaniowa z językiem wykładowym niemieckim. W dniu 20.04.1904 szkoła liczyła dzieci 133, z tego dzieci katolickich 130, dzieci wyznania mojżeszowego 3. Budynek szkoły był parterowy z wejściem do klas od strony ulicy. Na parterze były dwie klasy i mały korytarz. Przy szkole było niewielkie boisko oraz sad z gęsto posadzonymi drzewami owocowymi. W 1904 roku żyła większość mieszkańców Czułowa z pracy w kopalniach węgla, w fabrykach celulozy i cegielni. Wobec zwiększania się liczby dzieci w roku szkolnym 1912/1913 do miejscowej szkoły przydzielono dodatkowego nauczyciela. Była też potrzeba urządzenia trzeciej klasy (sali wykładowej), którą wynajęto od pana Myrczka  tuż przy szkole. Dom ten stanął w 1912 roku. Po zakończeniu wojny światowej klasa ta została zlikwidowana. Brak sal wykładowych dał się teraz poważnie we znaki, gdyż ilość pobierających naukę znacznie się podniosła. W kwietniu 1930 roku wynosiła ona 211 dzieci. Uczniów podzielono na cztery klasy, sal wykładowych było tylko dwie. W tym okresie ludność śląska zaczęła domagać się przyłączenia tej prastarej ziemi polskiej do Rzeczpospolitej. Domagano się również wprowadzenia języka polskiego do nauczania. Wobec tego, że był to okres powstań śląskich, kiedy lud z bronią w ręku walczył o przynależność tej ziemi do Polski, niemieckie władze szkolne zarządziły udzielenie nauki religii oraz czytania i pisania w języku ojczystym. Wydarzenia polityczne tego okresu a przede wszystkim plebiscyt i powstanie śląskie miały duży wpływ na życie szkoły.

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny

     Zespół Szkolno-Przedszkolny

     Z dniem 1 września 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Przedszkole nr 20 znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.