•  „Bogatym nie jest ten, kto posiada,

    lecz ten, kto daje”

    Św. Jan Paweł II
     

    Przyjaciele szkoły

    • GBN  Tomasz Andres
    • Techcar pani Agnieszka Niedziela – Mielniczek
    • Firma Danone S.A.
    • Firma Tymbark – MWS Sp. z o.o.
    • Pani Sylwia Juszczak
    • Państwo Bortel
    • Państwo Rybka
    • Państwo Załóg
    • Państwo Witkowscy
    • Państwo Silczak
    • Państwo Małek