• Rada Rodziców Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Zespole Szkolno-Pzredszkolnym złożona jest z 6 osób - po jednym przedstawicielu Rodziców z każdej Grupy. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest organizacja i finansowanie ze składek licznych atrakcji i imprez dla naszych dzieci, w tym m. in.: Mikołajki, Bale karnawałowe, Walentynki, Witanie Wiosny, Zajączek, Dzień Dziecka, Festyny.

     

    Wpłat na Radę Rodziców w kwocie 150 zł można dokonywać na poniższy numer rachunku:

    Bank Spółdzielczy w Tychach

    nowy nr konta - 04 8435 0004 0000 0008 9816 0001

    Tytuł: (Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa Grupy) 

    W przypadku dwójki dzieci uczęszczających do Przedszkola wpłata na rachunek Rady Rodziców wynosi na drugie i kolejne dziecko 75 zł.

     

    SKŁAD RADY RODZICÓW

    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
     

    Prezydium Rady Rodziców:

    •  Przewodnicząca Rady Rodziców  - Magdalena Norko
    •  Zastępca przewodniczącej  -  Anna Kloc
    •  Skarbnik  - Patrycja Górzyńska
    •   Sekretarz  - Katarzyna Okoń                                              

    Członkowie Rady Rodziców:

    •  Sylwia Grundszok  
    •  Mariusz Bugaj