• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym złożona jest z 6 osób - po jednym przedstawicielu Rodziców z każdej Grupy. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest organizacja i finansowanie ze składek licznych atrakcji i imprez dla naszych dzieci, w tym m. in.: Mikołajki, Bale karnawałowe, Walentynki, Witanie Wiosny, Zajączek, Dzień Dziecka, Festyny.

      

     Wpłat na Radę Rodziców w kwocie 150 zł można dokonywać na poniższy numer rachunku:

     Bank Spółdzielczy w Tychach

     nowy nr konta - 04 8435 0004 0000 0008 9816 0001

     Tytuł: (Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa Grupy) 

     W przypadku dwójki dzieci uczęszczających do Przedszkola wpłata na rachunek Rady Rodziców wynosi na drugie i kolejne dziecko 75 zł.

      

     SKŁAD RADY RODZICÓW

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
      

     Prezydium Rady Rodziców:

     •  Przewodnicząca Rady Rodziców  - Magdalena Norko
     •  Zastępca przewodniczącej  -  Anna Kloc
     •  Skarbnik  - Patrycja Górzyńska
     •   Sekretarz  - Katarzyna Okoń                                              

     Członkowie Rady Rodziców:

     •  Sylwia Grundszok  
     •  Mariusz Bugaj