• Ramowy rozkład dnia

    • DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU
      

     Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

     6:00 – 8:30


     • Przybycie dzieci do Przedszkola
     • Rozmowy i kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi
     • Zabawy integracyjne w grupie
     • Zabawy i gry przy stolikach

      

                        

     • Zabawy konstrukcyjne i tematyczne
     • Dowolna działalność plastyczna
     • Prowadzenie działalności diagnostycznej
     • Wspieranie rozwoju – praca w zespołach stymulująco - wyrównawczych
     • Słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z nagrań
     • Słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela i dzieci
     • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne


     8:50 – 9:00

     • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem

     9:00 – 9:20

     • Śniadanie

     9:20 – 9:30

     • Filtr poranny: mycie zębów
     • Przygotowanie do zajęć dydaktycznych


     9:30 – 11:45

     • Organizowanie przez nauczyciela jednego lub dwóch zajęć dydaktycznych (w zależności od grupy wiekowej) z różnych form aktywności
     • Stwarzane są sytuacje inspirujące do podejmowania działań własnych w sali zabaw, sali gimnastycznej, pracowni plastycznej. Odbywają się również zabawy i zajęcia z logopedą (terapia i profilaktyka), stałe zajęcia z zakresu wczesnego czytania, zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, uroczystości przedszkolne oraz inne wynikające z organizacji dnia i tygodnia
     • Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki

     11:45 12:00

     • Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne

     12:00 – 12:30

      

     • Obiad w tym kuchnia śląska

     12:30 – 14:15
     Zabawy i zajęcia popołudniowe, w tym:

     • Zajęcia pozabudżetowe
     • Zabawy twórcze, dydaktyczne, badawcze, muzyczne, słuchanie bajek, tekstów literackich
     • Rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności
     • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka
     • Zabawy na świeżym powietrzu
     • Zabawy sportowe, kołowe ze śpiewem na sali gimnastycznej oraz zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowo – zabawowego: „Domek Baby Jagi”,  zjeżdżalnie, huśtawki „Krokodyle”, samochody.


     14:15 – 14:30

     • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne


     14:30 – 14:50

     • Podwieczorek


     14:50 – 17:00
      

     • Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki,
     • Oglądanie bajek
     • Rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności
     • Zabawy konstrukcyjne
     • Zabawy Klanza
     • Rysowanie, malowanie, lepienie, modelowanie, wycinanie
     • Zabawy w kącikach zainteresowań
     • Kontakty indywidualne z rodzicami
     • Rozchodzenie się dzieci do domów