• DRODZY RODZICE!
      

     Bardzo prosimy o:

     1. dostarczenie dodatkowej zmiany ubrania ( majtki, skarpetki, koszulka, spodenki ) w opisanym worku (dzieci młodsze),

     2. zaopatrzenie dzieci w wygodne obuwie zmienne,

     3. przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30,

     4. odbiór dzieci w godzinach 13:00 - 14:20 i 14:50 - 17:00,

     4.bieżące zgłaszanie zmiany numerów telefonów,

     5.czytanie na tablicy ogłoszeń bieżących informacji,

     6. przyprowadzanie tylko dzieci zdrowych, pozostawianie dziecka chorego w domu, w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się chorób w grupach, zarażenia zdrowych dzieci,

     7. przekazywanie nauczycielom prowadzących grupę ważnych zdaniem Państwa informacji o dzieciach (alergie, choroby, itp.),

     8. ścisłą współpracę z personelem przedszkola, a wszelkie problemy rozwiązywaćz nauczycielami prowadzących grupę.

     Życzymy miłej i owocnej współpracy.