• JASKÓLINKI

    • WYCHOWAWCY GRUPY:

     mgr Marta Bernaś

     mgr Patrycja Lesiak-Siemińska

     pomoc nauczyciela - Katarzyna Dyjas


     Zaproszenie

     Drodzy Rodzice!

     Serdecznie zapraszamy na  Spotkanie Świąteczne,

     które odbędzie się 12 stycznia, o godz.: 15:30. 

     Zapraszają "Jaskólinki" wraz z panią Martą.


     Tematyka w lutym:

     Czas na zimowe obserwacje

     Muzyczne opowieści

     W świecie kształtów i kolorów

     Bawimy się w teatr

     Jaki mam talent?

     Tematyka: Czas na zimowe obserwacje

     Cele ogólne

     Obszar fizyczny

     • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

     • rozwijanie sprawności manualnej

     • rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni


     Obszar emocjonalny

     • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

     • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

     Obszar społeczny

     • kształtowanie postaw prospołecznych

     • rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

     Obszar poznawczy

     • doskonalenie umiejętności wypowiadania się

     • kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą

     • doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary

     • uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą

     • rozwijanie logicznego myślenia

      

           ŚPIEWAMY PIOSENKĘ: 

     Ri-ki-tan"

     Riki-tan, riki-tiki- tan, dla babuni kwiatki mam.
     Riki-tan, riki-tiki- tan, dla kochanej babuni kwiatki mam.

     Riki-tan, riki-tiki- tan, dziadziusiowi buzi dam.
     Riki-tan, riki-tiki-tan, kochanemu dziadziusiowi buzi dam.

     Riki-tan, riki-tiki-tan, dla was miejsce w sercu mam.
     Riki-tan, riki-tiki-tan, dla was na zawsze miejsce
     w sercu mam.

      

      Szanowni Rodzice!

     Informuję, że Spotkanie Świąteczne zostaje odwołane.

     O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani, 

     gdy zostanie on ustalony.

     Z poważaniem, 

      Marta Bernaś


     Kręgi tematyczne w grudniu:

     1. Czy to prawda, czy to bajka?

     2. W mojej rodzinie

     3. Kiedy w domu pachnie choinką

     4.Boże Narodzenie

     5. Zimowy czas

      

     BOŻE NARODZENIE

     Cele ogólne

     Obszar fizyczny

     • rozwijanie naturalnych czynności ruchowych

     • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

     • rozwijanie sprawności manualnej

     Obszar emocjonalny

     • rozpoznawanie i nazywanie emocji bohaterów literackich

     • motywowanie do brania czynnego udziału w zajęciach

     • wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

     Obszar społeczny

     • rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

     • wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia w grupie

     • kształtowanie umiejętności rozróżnianie dobrego i złego zachowania

     • rozwijanie umiejętności dbania o porządek

     Obszar poznawczy

     • kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)

     • rozwijanie umiejętności wokalnych

      

     • kształcenie pamięci odtwórczej

     • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania

     • rozwijanie twórczej wyobraźni i ekspresji

     • doskonalenie percepcji wzrokowej