• Laboratoria Przyszłości

     • Lekcje w grudniu 2022r. z #Labolatoriami Przyszłości.

      Uczniowie klasy 8b na zajęciach informatyki zostali zapoznani z platformą Arduino, zastosowaniem sterownika i jego możliwościami. Uczniowie zostali poinformowani o internetowej bazie danych, i językiem programowania Arduino. Uczniom zaprezentowano działanie zegra cyfrowego z wykorzystaniem w.w. sterownika. Lekcje prowadziła mgr Alina Skapczyk.

      Natomiast Pani Agnieszka Siegień zapoznała uczniów klas 5-7 zostali z obsługą drukarki 3D oraz możliwościami wydruku. Każda z klas wybrała swój projekt do wydruku. Uczniowie klasy 5a skorzystali z wydrukowanego modelu kąta, w celu sprawdzenia prawidłowego użycia kątomierza przy rysowaniu kątów.

      W trakcie zajęć specjalistycznych uczniowie zapoznali się z budową i zasadami działania aparatu fotograficznego. Dodatkowo mieli możliwość wykonania zdjęć aparatem, w celu ćwiczenia obsługi oraz współdziałania oka i ręki.  Zajęcia prowadziła pani mgr Marta Dróżdż.

       

      #LaboratoriaPrzyszłości

     • Dzień otwarty szkoły

     • Uczniowie oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 6 zaprasza na Dzień otwarty szkoły w dniu 13 grudnia o godz. 17.00.

      W programie jasełka, kiermasz prac uczniów, kawiarenka, loteria.

      O godz. 18.00 odbęda się konsultacje dla rodziców.

      Serdecznie zapraszamy.